Glaucoom

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een ziekte van de oogzenuw. Deze zenuw brengt beelden van het oog naar de hersenen. Beschadiging van de oogzenuw leidt tot uitval van het gezichtsveld (blikveld, omgevingszien) en kan uiteindelijk tot kokerzien en zelfs tot blindheid leiden. Als er schade is ontstaan kan deze niet meer herstellen. Opsporing en snelle behandeling is belangrijk om verdere schade te vertragen of zelfs te stoppen.

Wat zijn de oorzaken van glaucoom?

De precieze oorzaak van glaucoom is onbekend. Wel zijn een aantal risicofactoren bekend:

  • Verhoogde oogdruk: verhoogde oogdruk is de belangrijkste risicofactor. Het gaat om de druk binnen in het oog; dit heeft niets te maken met het traanvocht buiten het oog.
  • Glaucoom in de familie: als glaucoom voorkomt bij directe (1e en 2e graads-) familieleden, is de kans op glaucoom bijna 10 maal zo hoog als voor iemand zonder glaucoom in de familie.
  • Hoge leeftijd.
  • Sterke bij- of verziendheid.
  • Negroïde afkomst.
  • Afwijkingen van de bloedvaten bij of in het oog.
  • Bepaalde geneesmiddelen.
  • Dikte van het hoornvlies.

Er wordt bij een vermoeden van glaucoom altijd een meting van de oogdruk gedaan.

 

De oogdruk wordt opgebouwd door productie van kamerwater in het corpus ciliare, dit is een orgaan net achter de iris, en afvoer via het trabekelsysteem, net voor de iris, in de kamerhoek. Bij de meeste vormen van glaucoom is de afvoer van het kamerwater gestoord. Een normale oogdruk ligt tussen de 10 en 21 mmHg. Hoe hoger de oogdruk, hoe groter de kans op glaucoom. Echter, het grootste deel van de mensen met een oogdruk boven de 21 mmHg zal geen glaucoom krijgen. Andersom kunnen mensen met een lagere druk dan 21 ook glaucoom krijgen. Of een oogdruk normaal is, is dus per mens verschillend.

Wat zijn de behandelingen van glaucoom?

Op dit moment is de enige bewezen therapie voor glaucoom het verlagen van de oogdruk. Als de oogdruk voldoende verlaagd wordt, kan verdere toename van gezichtsveld schade meestal worden voorkomen. Schade die al aanwezig was kan helaas niet meer herstellen. Daarom is het zo belangrijk glaucoom zo snel mogelijk te ontdekken. Niet alle mensen met een verhoogde oogdruk worden behandeld. Er zijn namelijk mensen met een (matig) verhoogde oogdruk die geen schade aan de oogzenuw krijgen. Zij hebben geen glaucoom maar oculaire hypertensie. Behandeling is dan niet nodig. Goede controle is wel erg belangrijk. Afhankelijk van andere risicofactoren voor glaucoom, zal de oogarts met u bespreken hoe vaak controle van de oogdruk nodig is. Anderzijds zijn er ook mensen met een normale oogdruk (< 22 mmHg) die wèl schade aan de oogzenuw hebben. Ook als de oogdruk al laag is, kan extra verlaging van de oogdruk toch verdere schade vertragen of voorkomen.

Oogdruppels: Bij behandeling kiest de oogarts meestal eerst voor behandeling met oogdruppels. Er zijn veel verschillende soorten oogdrukverlagende oogdruppels. De oogarts kiest de soort oogdruppels zo dat er een maximaal oogdrukverlagend effect ontstaat met zo weinig mogelijk bijwerkingen.

Lasertrabeculoplastiek: Wanneer de oogdruppels niet voor voldoende verlaging van de oogdruk zorgen, kan de oogarts bij sommige patiënten een laserbehandeling (lasertrabeculoplastiek) uitvoeren. Hierbij wordt het afvoersysteem van het oogvocht met behulp van laserlicht doorgankelijker gemaakt.

Operatie: Tenslotte kan ook een oogdrukverlagende operatie verricht worden.

Bron: AMC

 

Terug <<